Zakelijk Wergea

Wergea Toen & Nu – Hilleburen & Grote Buren
Wergea Toen & Nu – Hilleburen & Grote Buren
Wergea Toen & Nu – Hilleburen & Grote Buren

De Hilleburen werd vroeger ook wel de “Schippersbuurt” genoemd, want door de grotere breedte van de Wergeasterfeart, was hier meer ruimte om schepen aan te leggen. Daarnaast waren er veel pakhuizen te vinden, een aantal zijn nog intact, zoals te zien is t.h.v. nummer 22, dit was een kaaspakhuis.

Een leuk weetje is dat Wergea in de Bataafs-Franse tijd (1795-1813) onderdeel was van de Maire Reduzum (het noorderlijk deel van de voormalige gemeente Idaarderadeel). T.h.v. huisnummer 18/19, een gebouw wat oorspronkelijk werd neergezet als schippersherberg, zat het toenmalige gemeentehuis.

De Wergeasters worden in de volksmond ook wel ‘brêgebidlers’ genoemd, een naam die ze te danken hebben aan het heffen van tol bij de vele bruggen die het dorp vroeger bezat. Wergea kende twee tolbruggen, de grote brug bij de Bidler van de gemeente en de kleine brug van de bewoners van de Kleine Buren die hier tol mochten heffen. Altijd stonden deze brêgewippers klaar met hun geldklompje.

Als we verder lopen naar de Grote Buren, dan komen we langs ontzettend veel vroegere bedrijfspanden. Het was toen ook eigenlijk heel normaal dat iedereen wel een “handeltje” had. Om een impressie te geven, zullen we hier een kleine opsomming geven van de vroegere bestemming:

  • Huisnummer 2: timmerbedrijf
  • Huisnummer 10: een bakkerij (Walstra)
  • Hokje t.h.v. huisnummer 15: de brandweer
  • Huisnummer 16: een manufacturier
  • Huisnummer 18: een groenteboer
  • Huisnummer 22: eerder viswinkel, als laatste een slagerij
  • Nummer 26: een touw / boerenark winkel
  • Nummer 28: een bakkerij en later een slijterij
  • Nummer 30: winkel van ansichtkaarten e.d.
  • Nummer 38: schildersbedrijf