Zakelijk Wergea

Wergea Toen & Nu – Kleine Buren / Lytse Buorren
Wergea Toen & Nu – Kleine Buren / Lytse Buorren
Wergea Toen & Nu – Kleine Buren / Lytse Buorren

Wergea was een echt “Schippersdorp” omdat het op de hoofdroute van/naar Leeuwarden, Amsterdam, Sneek en Lemmer lag. Meer dan 10.000 schepen per jaar kwamen door Wergea. Op de Lytse Buorren woonden diverse schippers en die legden hun schepen hier neer, hoe smal het ook was. Het aanlegplekje bij de Bidler was destijds de haven, maar vanaf 1923 mochten de boten hier niet langer aanleggen en verplaatste dit zich naar de kade op de Nieuwe Hoek bij de werf.

Wat verder opvallend was en waar we ons nu weinig meer bij voor kunnen stellen is dat Wergea op het hoogtepunt over 6 bakkerijen beschikte. Allen waren destijds gesitueerd langs het water, omdat ze zo hun koopwaar konden slijten aan alle scheepvaart die het dorp doorkruiste.

Door het dorp zijn alle oude (en huidige) bakkerijen te herkennen aan de groene bordjes. Zo hangt er ook een bordje t.h.v. de Lytse Buorren nummer 2, alleen is hier geen pand meer te vinden. Het verhaal hierachter is dat toen er in 1963 een nieuwe brug gemaakt moest worden, i.v.m. het toenemende zwaardere vrachtverkeer, er een tijdelijke noodbrug aangelegd moest worden. De bakkerij die destijds in huisnummer 2 gevestigd was is uitgekocht, het pand werd afgebroken en hier ging de omleiding van het verkeer langs. Het huis is nooit weer opgebouwd, vandaar dat nummer 2 ontbreekt in deze straat.

Aan het einde van de Kleine Buren bevonden zich een scheepswerf en op deze plek is later het armenhuis gebouwd. En aan de andere kant van de opvaart zat een koemelkerij en een boerenbedrijf. Van hieruit kon je doorlopen naar de 2 andere molens. Deze stonden iets buiten het dorp, zodat ze meer wind konden vangen. Dit waren beide oliemolens, waarvan de laatste in 1918 is afgebroken.