Zakelijk Wergea

Bedrijvigheid in Wergea
Historie
Historie
Historie

Zakelijk Wergea is voortgekomen uit de winkeliersvereniging ‘Wergea Oerein’. Deze vereniging werd zo’n 50 jaar geleden opgericht als middenstandsvereniging. Dit was overigens niet de eerste middenstandsvereniging in Wergea. Uit een artikel uit 1953 blijkt dat er op dat moment al een ‘Winkeliers & Industrie Vereniging Wergea Foarút’ is. Deze vereniging is waarschijnlijk kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht. Er waren in die tijd veel kleine winkels, vaak ook binnen dezelfde branche – zo waren er maar liefst zes bakkers actief. Een overlegorgaan om tot afspraken te komen over klantenverdeling, prijzen, winkelsluitingstijden, was dan ook hard nodig. Door de jaren heen moesten winkels aan steeds meer regels voldoen, waardoor de winkeltjes in koffie & thee, brandstof en klompen langzaam uit het dorpsbeeld verdwenen en de vereniging daarmee ook.

In 1972 bundelden de Wergeaster winkeliers opnieuw hun krachten, niet alleen om onderling afspraken te maken over winkelsluiting op doordeweekse dagen, maar ook in het belang van de leefbaarheid van Wergea. Zo organiseerden ze festiviteiten en voerden ze gezamenlijke acties met de feestdagen. In 1989 veranderde ‘Wergea Oerein’ in een ondernemersvereniging. Het aantal winkels was inmiddels gedaald, en er waren ook andere ondernemers lid geworden.

In 2010 heeft een groep jonge ondernemers het initiatief genomen om de ondernemersvereniging weer nieuw leven in te  blazen. Ze wilden graag de jongere & nieuwe ondernemers bij elkaar brengen, om zo elkaar te kunnen versterken in het ondernemerschap. Hieruit is het huidige “Zakelijk Wergea” ontstaan. In de laatste jaren is het belang van het vormen van een collectief steeds meer op gegroeid. Wergea telt zo’n 70 ondernemingen/ondernemers en de gemeente heeft graag één aanspreekpunt.

De laatste 2 jaren stonden voor iedereen in het teken van Corona en daardoor was fysiek bij elkaar komen niet mogelijk. Zakelijk Wergea heeft niet stilgezeten, maar we zijn erg blij dat we nu weer fysiek kunnen vergaderen en leuke dingen kunnen organiseren voor onze ondernemers. We kijken weer vooruit en samen staan we sterk!