Zakelijk Wergea

LOF
LOF-Gelden
LOF-Gelden
LOF-Gelden

LOF staat voor Leeuwarder Ondernemers Fonds. Zakelijk Wergea beslist over de verdeling van de Lof-gelden binnen Wergea.

Lof-gelden in het kort:

Elke ondernemer binnen de gemeente Leeuwarden met een eigen bedrijfspand (dus geen woning) betaalt hierover Onroerend Zaakbelasting (OZB). Dit geld komt terecht in het Leeuwarder OndernemersFonds (Lof). Zakelijk Wergea krijgt hier, naar rato een deel van, om te besteden binnen Wergea. Het bedrag kan per jaar verschillen, maar schommelt meestal tussen de vier en de vijfduizend euro per jaar.

In het verleden is dit geld onder andere besteed aan nieuwe verlichting voor de kerktorens, het iepenloftspul, bewegwijzering langs het water om toerisme te bevorderen, de intocht van Sinterklaas, de aanschaf van zonnepalen in samenwerking met Duurzaam Wergea, het organiseren van de open dag Warber Wergea in samenwerking met Toeristisch Wergea.

De projecten zijn divers, maar hebben allemaal gemeen dat ze de leefbaarheid in Wergea te goede komen.

Wil je meer weten, of een aanvraag indienen? Mail je vraag of projectplan dan naar info@zakelijkwergea.nl